Błogosławieństwo

Przez kilka ostatnich dni poznawaliśmy historie opisane w Księdze Tobiasza. Dziś czytamy o uzdrowieniu Tobiasza i jego błogosławieństwie. Pan Bóg nagradza jego cierpliwość w cierpieniu i ufność. Błogo+sławię Cię na wszystkie trudne sytuacje życia, niech rodzą zaufanie...

Błogosławieństwo

Największy z darów, jaki Pan Bóg podarował nam na tej ziemi, to On sam ukrywający się w chlebie i winie. Dar tak szokujący, że ci, którzy po raz pierwszy o Nim usłyszeli, całkowicie Go zanegowali. Błogo+sławię Cię na adoracyjne zadziwienie nad tajemnicą Ciała i Krwi...

Błogosławieństwo

Niekiedy człowiek ziemską miarę przykłada do nadprzyrodzoności. Skutkiem jest wykrzywiona nadprzyrodzoność. Tak dziś postępują saduceusze w rozmowie z Jezusem. Błogo+sławię Cię na głębokie przekonanie, że niebo jest inne, niż myślimy.

Błogosławieństwo

Pan Bóg, stwarzając nas, wycisnął na nas swoje znamię. Przez nie jesteśmy Jego własnością i jest w nas podobieństwo do Niego. To jest jedna z myśli dzisiejszej rozmowy Jezusa z czyhającymi na Niego faryzeuszami. Błogo+sławię Cię na dorastanie do tego...

Słowa Jezusa do Służebnicy Bożej Leonii Nastał

W żadnym udzielaniu się Boga na zewnątrz […] nie oddaje się Bóg tak stworzeniu jak w Komunii Świętej.     Bóg tak jest zajęty duszą która zbliża się do ołtarza dla przyjęcia Najświętszej Eucharystii, że zdaje się zapominać o całym wszechświecie, bo ma dokonać...