Błogosławieństwo

W dzisiejszej nauce Jezus oddziela to, co ziemskie i materialne, od tego, co trwa wiecznie i do czego jesteśmy wezwani, by dążyć. W zgiełku i pędzie świata konieczne jest przypominanie sobie o tym, co jest naprawdę ważne. Błogo+sławię Cię na taką...

Błogosławieństwo

W Księdze Syracha czytamy o wielkości proroka Eliasza, który był jak ogień. Bóg każdego z nas powołuje do świętości. Czasem nasza świętość to spełnianie z miłością codziennych obowiązków. Błogo+sławię Cię w zdobywaniu Nieba każdego...

Błogosławieństwo

Jezus zapewnia nas dziś, że Bóg odda nam za każdą jałmużnę, post i modlitwę, które nie są na pokaz przed innymi. Przeciwieństwem postawy bycia zauważonym była postawa naszej Matki Maryi. Błogo+sławię Cię, by Ona sama uczyła Cię cichości...

Błogosławieństwo

Jezus mówi nam o zwyciężaniu zła dobrem. Gdy wydaje się to zbyt trudne i niemożliwe, to spójrzmy na przykład świętych i błogosławionych. Każdy z nich przeszedł tę drogę przed nami. Błogo+sławię Cię w miłości nieprzyjaciół.

Błogosławieństwo

Święty Paweł wskazuje nam cel życia, które nie zamyka się na tym, co doczesne. Niech jego słowa motywują Cię w zabieganiu o Niebo już dziś. Błogo+sławię Cię, by myśl o Niebieskiej Ojczyźnie budziła w Twym Sercu heroiczną wiarę, nadzieję i...